วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ท่อ PPR ถูกพัฒนาให้สามารถนำไปใช้กับพลังงานความร้อนใต้พิภพ


จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง จากระบบความร้อนใต้พื้นในอาคารที่อยู่อาศัย จนถึงระบบความร้อนใต้พื้นดินในสนามฟุตบอลขนาดใหญ่ เช่นที่ Veltins Arena ใน Gelsenkirchen ขณะเดียวกัน aquatherm ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรักการใช้งานที่หลากหลาย ปัจจุบันการขุดเจาะพื้นดินที่ลึกถึง 2,835 เมตรในแถบ North-Rhine Westphalia ก็ได้ใช้ระบบท่อ aquatherm กับสระน้ำขนาดใหญ่ที่มีชื่อว่า “Nass” เพื่อใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพ ซึ่งท่อที่ใช้ได้รับการปรับปรุงพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้เหมาะสมกับการใช้งานในครั้งนี้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น